Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon

Su en değerli kaynaklardan biridir, ancak evde kolayca bulunabiliyor olması çoğu zaman önemini azaltabilir.

Diğer Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde olduğu gibi, İtalya’nın içme suyu temini doğal kabul ediliyor, ancak bugün hala su kadar temel bir kaynağın herkes için mevcut olmadığı birçok ülke var. Su kaynaklarının dağılımı homojen değildir ve tüketim farklı alanlarda derin bir dengesizlik göstermektedir.

Ayrıca mevcut su, mikrobiyal kontaminasyon, endüstriyel işlemlerde kullanılan ağır metaller ve tarımda kullanılan gübre ve pestisitler gibi kimyasal bileşiklerle kirlenebilir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2017’de yaklaşık iki milyar insan kirli su içecek

LAICA çözümü: Bi-flux ® filtresi + Germ STOP TM filtresi

LAICA, sürekli olarak tüketici refahını artırabilecek ürünlerin araştırma ve geliştirmesiyle ilgilenmektedir. LAICA Germ-STOP TM filtresi, su kirliliği sorununun günlük bir sorun olduğu ülkelerin musluk suyunda bulunabilecek bakterileri ve ana kimyasalları azaltmak için yüksek performanslı bir filtre oluşturma arzusundan doğdu.

İçme suyu şu şekilde kirlenebilir:

  • Kimyasallar (kurşun ve diğer ağır metal türleri, pestisit kalıntıları, herbisitler veya diğer kimyasal kirleticiler)
  • Bakteriler ve mikroplar (mikrobiyolojik kontaminasyon)